Etusivu Ajatuksia koulun kehittämisestä Julkaistut kirjat Mielenkiintoisia linkkejä CV eli mitä olen tehnyt ja oppinut

Julkaistut kirjat

 

Erkki Kangasniemi – Kovan pelin taktikko

Tämä on kirja Erkki Kangasniemestä, liikunnanopettajasta, apulaisrehtorista ja Suomen pitkäaikaisimmasta järjestöjohtajasta. Järjestötyövuosia kertyi 35. OAJ:öä Kangasniemi johti 19 vuotta aina vuodesta 1991 vuoteen 2010. Hän oli myös Akavan 1. varapuheenjohtajana keskusjärjestön todellinen voimamies. Jäädessään eläkkeelle Erkki vannoi, ettei muistelmia tule. Tässä ne kuitenkin nyt ovat. Tämän kirjan toimittajien (Martti Hellström ja Timo Kettunen) hinku koota kovapäisenä neuvottelijana tunnetun ja vuosikymmeniä edunvalvonnan ytimessä olleen ihmisen tietoja ja näkökulmia mursi lopulta Erkin sitkeän vastustuksen. Olemme tavoitelleet lukijalle helppolukuista ja mielenkiintoista kirjaa, joka tallentaa Erkin elämänuran merkittäviä vaiheita, tarinoita ja sattumuksia sekä avaa samalla uusia näkökulmia myös suomalaisen koulun kehitykseen.

 

 

 

Uuteen kouluun – Opettajan ja rehtorin työkirja

Oliko työn aloittaminen uudessa koulussa kaaosmaista? Onnistuiko perehdytys? Mihin asioihin olisi pitänyt kiinnittää huomiota? Tämä kirja käsittelee koulun toimintaa eri vaatimusten, määräysten ja toimintatapojen näkökulmista. Kirjan pohjalta on helppo aloittaa keskustelu koulun omista toimintakäytännöistä ja uuden opettajan työnkuvasta. Kirja sopii perehdytysmateriaaliksi ja esimiehen ja työntekijän välisen keskustelun pohjaksi. Kirjan vinkkien avulla voidaan käydä kuntakohtaista, koulujen välistä tai koulukohtaista keskustelua. Kirja on tiivis ja helppolukuinen paketti työstä uudessa koulussa. Sen avulla saat otteen opettajan ja rehtorin työstä ja työympäristöstä.

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen talouden käsikirja

Mitä koulutus maksaa? Mihin kannattaa kohdistaa resursseja? Mitä koulutus yksilölle ja yhteiskunnalle tuottaa? Tämä teos koostuu koulutuksen asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, joissa koulutuksen taloutta tarkastellaan taloustieteen, koulutuksen rahoitusjärjestelmän, kuntatason, koulutuksen kustannusten ja rehtorin näkökulmista. Jotta koulutuksessa voidaan panostaa oikeisiin asioihin, on tärkeää tuntea koulutuksen talouden kokonaiskuva. Perusteellinen tarkastelu auttaa niin kuntien päättäjiä, oppilaitosten henkilökuntaa kuin lasten vanhempiakin käymään rakentavaa vuoropuhelua koulutuksen kehittämisestä. Eri koulumuotojen rahoitusjärjestelmien, yksityiskohtaisten kustannustietojen ja kuntien taloudenpidon osalta tämä teos toimii jatkuvasti käytettävissä olevana hakuteoksena.